Nośność zestawu kołowego/koła

Oprócz warunków gruntowych nośność jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru kół. Aby określić wymaganą nośność, muszą być znane następujące zmienne:

  • Własna waga sprzętu
  • Maksymalna waga ładunku lub nośność
  • Liczba kół, które zostaną zastosowane

Koło musi zawsze stykać się z podłożem. W praktyce ma to miejsce rzadko z powodu progów czy nierówności w podłożu. W rezultacie całkowite obciążenie często kończy się na trzech kołach, a obciążenie na koło wzrasta. Dlatego całkowite obciążenie musi być podzielone przez trzy koła zamiast czterech, aby osiągnąć bezpieczną nośność.

Przy ustalaniu bezpiecznego udźwigu całkowitego dla urządzenia jeżdżącego na 4 kołach bierzemy pod uwagę wagę urządzenia plus jego maksymalne załadowanie. Sumę dzielimy przez 3 i tak uzyskujemy bezpieczny udźwig, który powinniśmy przyjąć na 1 koło.

W pozostałych przypadkach udźwigi rozkładają się następująco:

1 zestaw skrętny + 2 zestawy stałe
Układ odpowiedni do małych ładunków. Łatwo zwrotny, ale niestabilny.

4 zestawy skrętne
Łatwe manewrowanie we wszystkich kierunkach, ale trudne w obsłudze w linii prostej

2 zestawy skrętne + 2 zestawy stałe
Łatwe w obsłudze w linii prostej, ale trudniejsze przy zmianie kierunku

4 stałe zestawy / 2 centralne wyżej
Łatwe w obsłudze w linii prostej, łatwe w manewrowaniu ale niestabilne

2 zestawy stałe – 4 zestawy skrętne
Ustawienie zalecane do ciężkich udźwigów i długich pojazdów. Łatwo manewrowalne we wszystkich kierunkach jak i dobra obsługa w linii prostej