Nośność zestawu kołowego/koła

Oprócz warunków gruntowych nośność jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru kół. Aby określić wymaganą nośność, muszą być znane następujące zmienne:

 • Własna waga sprzętu
 • Maksymalna waga ładunku lub nośność
 • Liczba kół, które zostaną zastosowane

Koło musi zawsze stykać się z podłożem. W praktyce ma to miejsce rzadko z powodu progów czy nierówności w podłożu. W rezultacie całkowite obciążenie często kończy się na trzech kołach, a obciążenie na koło wzrasta. Dlatego całkowite obciążenie musi być podzielone przez trzy koła zamiast czterech, aby osiągnąć bezpieczną nośność.

Przy ustalaniu bezpiecznego udźwigu całkowitego dla urządzenia jeżdżącego na 4 kołach bierzemy pod uwagę wagę urządzenia plus jego maksymalne załadowanie. Sumę dzielimy przez 3 i tak uzyskujemy bezpieczny udźwig, który powinniśmy przyjąć na 1 koło.

W pozostałych przypadkach udźwigi rozkładają się następująco:

1 zestaw skrętny + 2 zestawy stałe
Układ odpowiedni do małych ładunków. Łatwo zwrotny, ale niestabilny.

4 zestawy skrętne
Łatwe manewrowanie we wszystkich kierunkach, ale trudne w obsłudze w linii prostej

2 zestawy skrętne + 2 zestawy stałe
Łatwe w obsłudze w linii prostej, ale trudniejsze przy zmianie kierunku

4 stałe zestawy / 2 centralne wyżej
Łatwe w obsłudze w linii prostej, łatwe w manewrowaniu ale niestabilne

2 zestawy stałe – 4 zestawy skrętne
Ustawienie zalecane do ciężkich udźwigów i długich pojazdów. Łatwo manewrowalne we wszystkich kierunkach jak i dobra obsługa w linii prostej

Koła i ich właściwości

Koła to podstawa, poruszają wszystko. Bieżniki i piasty wykonane są z różnych materiałów i są zróżnicowane pod względem konstrukcji. Ze względu na dużą różnorodność kół, mają one inne nośności, opory wprawiania w ruch i toczenia oraz żywotność. Wybór odpowiedniego typu koła zależy od zastosowania. Kluczowym czynnikiem jest udźwig.

Poliamid / polipropylen

 • mały opór toczenia
 • nie wymaga konserwacji
 • użyteczny w każdych warunkach
 • wysoka nośność
 • duży opór toczenia na nierównych podłogach
 • szybkie zużycie na nierównym podłożu

Guma

 • łatwa obsługa na nierównym podłożu
 • tłumienie dźwięku
 • duży opór toczenia
 • ograniczony udźwig
 • ograniczona odporność na oleje, smary, środki czyszczące itp.

Guma termoplastyczna (TPE, Performa, Ecoforma)

 • łatwa obsługa na nierównym podłożu
 • cicha praca
 • mały opór toczenia
 • odporność na oleje, tłuszcze, detergenty itp.
 • mniej odpowiednia do długotrwałego użytkowania statycznego
 • ograniczony udźwig

Poliuretan odlewany

 • wysoka nośność
 • cicha praca
 • wysoka odporność na zużycie
 • mały opór toczenia
 • odporny na oleje, tłuszcze, detergenty itp.
 • brak odporności na wilgotne środowisko pracy

Poliuretan wtryskiwany PU

 • mały opór toczenia
 • nie wymaga konserwacji
 • cicha praca
 • użyteczny w każdych warunkach
 • nie niszczy podłoża

Żeliwo

 • mały opór toczenia
 • wysoka nośność
 • użyteczny w każdych warunkach
 • nieodporne na pękanie przy obciążeniu dynamicznym /udarność/
 • może uszkodzić podłogę

Opona pneumatyczna

 • łatwa obsługa na nierównym podłożu
 • tłumienie dźwięku
 • jest odporny na obciążenie udarowe
 • ograniczony udźwig
 • ryzyko przebicia opony

Ocena oporu przy ruszaniu i oporu tocznego

Właściwości podłoża, całkowita masa urządzenia, rodzaj ogumienia i konstrukcja łożysk oddziałują na opór przy ruszaniu i opór toczny i mają poprzez to wpływ na zwrotność urządzenia.

Warunki podłoża
W odniesieniu do warunków podłoża obowiązuje reguła: twarde podłoże – miękkie kółka i na odwrót. Przetaczanie urządzeń w mieszkaniach, biurach i zakładach wymaga różnych profili produktów. I tak np. w mieszkaniach i biurach nie powinny być zostawiane odciski na dywanach. Obok ochrony podłoża uwzględnić należy odporność na chemikalia, oleje, temperaturę, oraz starzenie się i łożyskowanie.

Nacisk na powierzchnię
Wykładziny podłogowe szczególnie w pobliżu drzwi są poddawane przez rolki silnemu obciążeniu. Maksymalny nacisk na powierzchnię jest dlatego ważnym czynnikiem w połączeniu rolka/wykładzina podłogowa (jednostka: N/mm2). Powinien on być zawsze mniejszy niż dopuszczalny nacisk na powierzchnię wykładziny podłogowej, aby ją chronić. Im większe obciążenie rolek, tym większe i szersze są kółka. Miękkie materiały i duże szerokości kół redukują maksymalny nacisk na powierzchnię, utrudniają jednak manewrowanie systemem transportowym.

Barwienie stykowe
Nie zawsze dobrą rzeczą jest zostawianie śladów. Przede wszystkim wtedy, gdy czarne kółko gumowe po dłuższym postoju zabarwi na ciemny kolor jasną wykładzinę podłogową. Nazywa się to barwieniem stykowym. Aby uniknąć tego efektu ubocznego, stosowane są przewodzące prąd elektryczny kółka gumowe wysokiej jakości nie powodujące barwienia stykowego. Żrące środki czyszczące lub podłogi nielakierowane mogą wpłynąć negatywnie na odbarwienie podczas kontaktu. Chętnie służymy doradztwem w przypadku dodatkowych pytań!

Kredowanie
Kredowaniem nazywamy barwienie podłoża przez cząsteczki opony. Jest to czysto fizyczny proces, który wstępuje w ogumieniu elastycznym i jest prawie nieunikniony. Kredowanie może zostać usunięte za pomocą dostępnych w handlu środków czyszczących np. do PCW, wykładzin gumowych czy kamiennych.

Opór przy ruszaniu i opór toczny/opór obrotowy.
Kółka nie toczą się same. Muszą być poruszane. Trzeba pokonać opór przy ruszaniu, aby wprawić w ruch stojące nieruchomo urządzenie. Siła, której trzeba użyć aby utrzymać urządzenie w ruchu lub nim kierować nazywana jest oporem tocznym lub też oporem obrotowym. Opór ten zależny jest od różnych czynników, jak np. obciążenie, średnica kółka, materiał kółka i opony, rodzaj łożyska, wysunięcie rolki i właściwości podłoża. Dalszymi kryteriami, które mają wpływ na opór obrotowy, są np. różne rodzaje łożysk, średnica prowadnic kulek i samych kulek.

Rola chemii

Zewnętrzne oddziaływania mogą dać się we znaki systemowi transportowemu, a zwłaszcza kółkom. W zasadzie rozróżniamy dwa rodzaje obciążeń:

 1. Zgodny z przeznaczeniem kontakt z substancjami chemicznymi
 2. Wpływy otoczenia, które panują w miejscu zastosowania w formie ciekłej lub gazowej

Oba te rodzaje obciążenia mogą oddziaływać na koła i ich poszczególne elementy w postaci korozji, zmian powierzchniowych, utraty wytrzymałości, utraty elastyczności lub pozostawiania śladów smaru. W kołach, które maja być zastosowane w problematycznym otoczeniu, powinny być sprawdzone takie elementy jak np. obudowa, korpus kółka i opona. Czas trwania kontaktu, stężenie korozyjnych substancji, ale również wilgotność powietrza i temperatura są czynnikami, które mają wpływ na odporność chemiczną.

Szczegółowe dane w tabeli