Zewnętrzne oddziaływania mogą dać się we znaki systemowi transportowemu, a zwłaszcza kółkom. W zasadzie rozróżniamy dwa rodzaje obciążeń:

  1. Zgodny z przeznaczeniem kontakt z substancjami chemicznymi
  2. Wpływy otoczenia, które panują w miejscu zastosowania w formie ciekłej lub gazowej

Oba te rodzaje obciążenia mogą oddziaływać na koła i ich poszczególne elementy w postaci korozji, zmian powierzchniowych, utraty wytrzymałości, utraty elastyczności lub pozostawiania śladów smaru. W kołach, które maja być zastosowane w problematycznym otoczeniu, powinny być sprawdzone takie elementy jak np. obudowa, korpus kółka i opona. Czas trwania kontaktu, stężenie korozyjnych substancji, ale również wilgotność powietrza i temperatura są czynnikami, które mają wpływ na odporność chemiczną.

Szczegółowe dane w tabeli